Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

 

1.1​ We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedankt voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

 

1.2​ Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens op deze website op het gebied van de verordening gegevensbescherming (AVG) is Christian IVAD, BodyConvert E.U., Kärntner Straße 8, 9500 Villach, Oostenrijk tel. +43 (0) 664 226 45 10, e-mail: office@energyomat.at. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

 

1.3​ Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of internetverbinding. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de tekenreeks "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

 

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te tonen:

 

 • Onze bezochte website

 • Datum en tijd op het moment van toegang

 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden

 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen

 • Gebruikte browser

 • Besturingssysteem gebruikt

 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

 

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid. 1, sub. f, AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessie cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze gelieerde onderneming (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze individuele gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adres waarden op individuele basis. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

 

Voor zover persoonlijke cookies ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub. f, AVG voor het beschermen van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

We kunnen samenwerken met advertentie partners om ons te helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiertoe worden in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen is verzameld.

 

Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer: ​https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: ​https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Chrome: ​https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: ​https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier is te vinden op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het tot stand brengen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid. 1, sub. f, AVG. Als uw contactpersoon is gericht op het sluiten van een contract, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid. 1, sub. b, AVG. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, dit is het geval als kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de kwestie in kwestie uiteindelijk wordt verduidelijkt en op voorwaarde dat er geen wettelijke vereisten voor opslag in conflict zijn.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor de uitvoering van het contract

Volgens artikel 6, lid. 1, sub. b, AVG, persoonlijke gegevens zullen verder worden verzameld en verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt met het oog op het sluiten van een contract of het openen van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan door een bericht naar de o.g. Adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt voor de uitvoering van het contract. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klant account, worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen en verwijderd na het verstrijken van deze perioden, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan gebruik van verdere gegevens door onze kant welke wij u hieronder zullen informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor direct mail

 

6.1 ​Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De indicatie van verdere mogelijke gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het versturen van de nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen door op een link te klikken die u in de toekomst wilt ontvangen.

 

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid. 1, sub. a, AVG. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om een mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt door middel van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren via de verstrekte link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde persoon. Na annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd in onze nieuwsbrief uitzending, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor verder gegevensgebruik te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2​ De e-mailnieuwsbrief verzenden naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres bij de aankoop van goederen of diensten hebben gegeven, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke waren of diensten, zoals het al gekocht uit ons assortiment via e-mail te sturen. Hiervoor hoeven we geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen in overeenstemming met artikel 7, lid. 3, UWG. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons rechtmatig belang in gepersonaliseerde direct mail in overeenstemming met artikel 6, lid. 1, sub. f, AVG. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mail sturen. U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw e-mailadres om de bovengenoemde reclamedoeleinden te allen tijde met werking voor de toekomst door het verzenden van bericht naar de genoemde aan het begin van het laden. Hiervoor betaalt u alleen bezorgkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar stopt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk.

 

6.3​ Adverteren per post

wij behouden ons op basis van onze legitiem belang in gepersonaliseerde direct mail, uw voor- en achternaam, postadres en - als we deze aanvullende informatie hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie tussen u - de titel, academische graad, uw geboortejaar en je carrière, Filiaal- of bedrijfsnaam volgens artikel 6, lid. 1, sub. f, AVG en te gebruiken voor het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten via e-mail.

 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens door een bericht aan de verantwoordelijke persoon.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1​ ​Voor de verwerking van uw bestelling werken wij samen met de volgende serviceproviders die ons volledig of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Deze persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

 

De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan het transportbedrijf in opdracht van de levering in het kader van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. We zullen uw betalingsgegevens doorgeven aan de opdracht bank als onderdeel van het betalingsproces, als dit nodig is voor het betalingsproces. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen we u hieronder expliciet informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van de gegevens is artikel 6, lid. 1, sub. b, AVG.

 

7.2​ ​Overdracht van persoonlijke gegevens aan lijn dienstverleners

DPD St.Veit

Als de levering van de goederen door de transportdienst DPD St.Veit (DPD depot 0629 Lagermax parcel service GmbH & Co KG, Altglandorf 20, 9300 St. Veit an der Glan, Oostenrijk), geven we uw e-mailadres in overeenstemming met artikel 6, lid. 1, sub. a, AVG vóór aflevering van de goederen met het doel om een leverdatum of leveringsbericht af te geven aan DPD St.Veit, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. - Anders zullen we voorzien in het doel van service in overeenstemming met artikel 6, lid. 1, sub. b, AVG alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar DPD St.Veit. Doorgeven is slechts voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de leverdatum vooraf met DPD St.Veit overeen te komen of om de statusinformatie van de zending toediening door te geven.

 

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de transportdienst DPD St.Veit.

 

Oostenrijkse post

Als de goederen worden geleverd door de transport dienstverlener Österreichische Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wenen, Oostenrijk), zullen wij uw e-mailadres verstrekken overeenkomstig artikel 6, lid. 1, sub. a, AVG vóór aflevering van de goederen met het doel een bezorgdatum of een leveringsbericht aan de Oostenrijkse Post aan te passen, op voorwaarde dat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. - Anders zullen we voorzien in het doel van service in overeenstemming met artikel 6, lid. 1, sub. b, AVG alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar Austrian Post. Doorgeven is slechts voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is het niet mogelijk om met Österreichische Post de leveringsdatum af te spreken of om statusinformatie over de levering van de zending te verstrekken.

 

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de transport dienstverlener Österreichische Post.

 

UPS Ebenthal

Als de goederen worden geleverd door de transport dienstverlener UPS Ebenthal (UPS Customer Center Klagenfurt, SMS-Strasse 6, 9065 Ebenthal in Karinthië, Oostenrijk), zullen wij uw e-mailadres verstrekken in overeenstemming met artikel 6, lid. 1, sub. a, AVG vóór de levering van de goederen met het doel om een leverdatum of leveringsbericht aan UPS Ebenthal aan te passen, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. - Anders zullen we voorzien in het doel van service in overeenstemming met artikel 6, lid. 1, sub. b, AVG alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar UPS Ebenthal op. Doorgeven is slechts voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de leverdatum vooraf met UPS Ebenthal af te spreken of om verzendstatus informatie over verzending te verzenden.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of tegen de transport dienstverlener UPS Ebenthal.

8) Commentaar functie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de naam van de opmerking die u hebt gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres is gemaakt om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud publiceert door een opmerking in te dienen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is artikel 6, lid. 1, sub. b en f, AVG. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als ze door derden als onwettig worden betwist. De follow-up commentaren kunnen door u als gebruiker worden geabonneerd. U ontvangt een e-mail ter bevestiging dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (dubbele opt-in-procedure). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het geval van abonnementen op opmerkingen is artikel 6, lid. 1, sub. a, AVG. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor lopende abonnementen met reacties voor de toekomst. Raadpleeg de bevestigingsemail voor meer informatie over de optie om u af te melden.

9) Gebruik van sociale media: sociale plug-ins

9.1 Facebook-plug-ins als een Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook").

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen door een HTML-link op de pagina te gebruiken. Dit type betrokkenheid zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze site bezoekt die dergelijke knoppen bevat, we geen verbinding maken met de Facebook-servers. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen, waar u de plug-ins kunt gebruiken (indien nodig na het invoeren van uw aanmeldingsgegevens).

Facebook Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

 

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook:​

http://www.facebook.com/policy.php


9.2 Google+ plug-ins als een Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het Google+ sociale netwerk van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen door een HTML-link op de pagina te gebruiken. Dit type betrokkenheid zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze site bezoekt die dergelijke knoppen bevat, we nog geen verbinding maken met de Google+ servers. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Google+ pagina opgeroepen, waar u de plug-ins kunt gebruiken (indien nodig na het invoeren van uw aanmeldingsgegevens).

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

 

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten op dit gebied en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in de gegevensbescherming informatie die door Google wordt verstrekt:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


9.3 Instagram-plug-in als een Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van de online Instagram-service van Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen door een HTML-link op de pagina te gebruiken. Dit type engagement zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze site bezoekt die dergelijke knoppen bevat, we geen verbinding maken met de servers van Instagram. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van Instagram opgeroepen, waar u de plug-ins kunt gebruiken (indien nodig na het invoeren van uw aanmeldingsgegevens).

Instagram LLC. Het Amerikaanse privacy conflict "Privacy Shield", dat is gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd en garandeert naleving van het toepasselijke gegevens beschermingsniveau in de EU.

 

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Instagram evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram:​

https://help.instagram.com/155833707900388/


9.4 LinkedIn-plug-in als een Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van de online LinkedIn-service van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS ("LinkedIn").

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen door een HTML-link op de pagina te gebruiken. Dit type engagement zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze site bezoekt die dergelijke knoppen bevat, we geen verbinding maken met de servers van LinkedIn. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de LinkedIn-pagina opgeroepen, waar u de plug-ins kunt gebruiken (indien nodig na het invoeren van uw aanmeldingsgegevens).

De in de Verenigde Staten gevestigde LinkedIn Corporation is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

 

Voor informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door LinkedIn, evenals uw rechten en opties voor het beschermen van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van LinkedIn:​

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


9.5 Pinterest plug-in als een Shariff-oplossing

De website van de verkoper maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van het sociale Pinterest-netwerk van Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, VS ("Pinterest"). Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen door een HTML-link op de pagina te gebruiken. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze site bezoekt die dergelijke knoppen bevat, we geen verbinding maken met de Pinterest-servers. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van Pinterest opgeroepen, waar u kunt communiceren met de plug-ins daar (indien nodig na het invoeren van uw aanmeldingsgegevens).

 

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen opties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest:

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy


9.6 Twitter-plug-in als een Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van de Twitter-microblogdienst van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter").

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen door een HTML-link op de pagina te gebruiken. Dit type engagement zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze site bezoekt die dergelijke knoppen bevat, deze geen verbinding maakt met de servers van Twitter. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina opgeroepen vanaf Twitter, waar u kunt communiceren met de plug-ins daar (indien nodig na het invoeren van uw aanmeldingsgegevens).

Twitter Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat zorgt voor naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU.

 

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter evenals uw gerelateerde rechten en instellingen opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

10) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp ()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inperking en uitsluit van een directe persoonlijke referentie. De extensie zal uw IP-adres vooraf inkorten door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van onze legitieme interesse in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en prestaties Marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden via de volgende link en installeer:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-outcookie in te stellen waardoor Google Analytics in de toekomst deze website niet kan bezoeken (deze opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, moet u opnieuw op deze link klikken):  <a onclick = "alert ('Google Analytics was uitgeschakeld '); "href =" javascript: gaOptout () "> Schakel Google Analytics uit </a>

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

 

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacybeleid van Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

11) Hulpmiddelen en Diversen

Google Maps: op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land) kaarten voor het visueel weergeven van geografische informatie. Het gebruik van deze service zal u onze locatie tonen en uw aankomst vergemakkelijken. Wanneer u een van de subpagina's bezoekt waarop de Google Maps-kaart is opgenomen, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar de servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens

(zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruikersprofielen en evalueert deze. Volgens artikel 6, lid 1, sub. f, van de AVG is een dergelijke evaluatie gebaseerd op de rechtmatige belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of op maat gemaakt ontwerp van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet Google hieraan houden. Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

 

Als u het niet eens bent met de toekomstige overdracht van uw gegevens naar Google wanneer u Google Maps gebruikt, kunt u de webservice Google Maps ook volledig uitschakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en de kaartweergave op deze website kunnen niet worden gebruikt. De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. Zie voor meer gebruiksvoorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Voor meer informatie over privacy gerelateerd aan het gebruik van Google Maps, bezoekt u het Privacybeleid van Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

12) Rechten van de betrokkene

12.1 ​De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) aan de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15, AVG: met name hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerking doeleinden, de categorieën verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens werden of worden bekendgemaakt, de geplande Opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagduur, het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens, als ze niet door ons zijn verzameld, Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking, evenals uw recht om te worden geïnformeerd over welke garanties op grond van artikel 46, AVG bij overdracht uw gegevens naar derde landen;

 • Recht op correctie volgens artikel 16, AVG: u hebt het recht om onjuiste gegevens over u onmiddellijk te corrigeren en / of uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen, in te vullen;

 • Recht op annulering volgens artikel 17, AVG: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen als aan de vereisten van artikel 17, lid. 1, AVG wordt voldaan. Dit recht is echter niet van toepassing, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechten;

 • Recht op beperking van verwerking volgens artikel 18, AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen zolang de juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan Het beperken van de verwerking van uw gegevens vereist, als u uw gegevens nodig hebt voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten, nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen van uw specifieke situatie, zolang het niet zeker is of onze rechten Redenen overheersen;

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19, AVG: als u het recht heeft de verwerking te rectificeren, te verwijderen of te beperken tot de verantwoordelijke persoon, is hij / zij verplicht om de gegevens of alle ontvangers die openbaar zijn gemaakt, te corrigeren of te verwijderen Kennisgeven van beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U hebt het recht op informatie over deze ontvangers.

 • Recht op gegevens portabiliteit volgens artikel 20, AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan ons te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat of om verzending naar een andere verantwoordelijke persoon te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;

 • Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid. 3, AVG: U hebt het recht om toestemming te herroepen zodra deze eenmaal is gegeven in de verwerking van gegevens met effect voor de toekomst. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover de verdere verwerking niet gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor de verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping;

 • Klachtrecht op grond van artikel 77, AVG: als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in het geval van een administratief of gerechtelijk rechtsmiddel Lidstaat waar uw verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk zich bevindt.

12.2  RECHT VAN BEZWAAR

DE BETROKKENE HEEFT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANWEGE MET ZIJN SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN HEM BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ARTIKEL 6, LID 1, SUB. E) OF F), VAN ARTIKEL 6, LID 1, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE STAAKT DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS TENZIJ HIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING AANVOERT DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING. 

 

WANNEER PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT DE BETROKKENE TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN HEM BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. 

 

WANNEER DE BETROKKENE BEZWAAR MAAKT TEGEN VERWERKING TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VOOR DEZE DOELEINDEN VERWERKT.

13) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na de deadline worden de corresponderende gegevens routinematig verwijderd, als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren en / of van onze kant bestaat er geen rechtmatig belang bij de heropslag.

De Automaat

Fitness- en genot producten in één machine. Eiwit machine en koffiemachine gecombineerd. De

ENERGY-O-MAT levert een frisse, snelle en uitstekende smaak met één druk op de knop - koud en warm. Ze bieden uw klanten een hoge toegevoegde waarde in uw voordeel!

» Meer informatie

De Producten 

Onze koude en warme Topseller-producten zijn speciaal aangepast aan de ENERGY-O-MAT. Wij garanderen de hoogste kwaliteit van grondstoffen door geselecteerde grondstoffen en regelmatige voedselcontroles.

» Meer informatie

De Doelgroepen  

 

Een concept dat werkt. De ENERGY-O-MAT is de ultimatieve drankleverancier voor alle figuur- en voeding bewuste vrouwen en mannen. Als een servicepunt is het perfect voor fitnesscentra, (sport) scholen, clubs, hotels en kantoren.

» Meer informatie

Contact

 

BODYCONVERT e.U.

Kärntner Straße 8

9500 Villach

Oostenrijk

Tel: +43 (0)664 226 45 10

sale@energyomat.at

office@energyomat.at

» Naar het contactformulier

JURIDISCHE INFORMATIE:

© 2018 BODYCONVERT. All Rights Reserved. Site by rogies:design, Hamburg

0
deutschland.jpg
niederlande.jpg
england.jpg
spanien.jpg